Kontroll i Narvik

NARVIK sentrum: Samarbeidskontroll mellom politiet og Statens vegvesen. Resultat: 5 gebyr; ikke brukt bilbelte og ikke hatt med seg førerkort. 1 forenklet forelegg samt avskilting av moped for kjøring med trimsett. 1 anmeldelse for kjøring uten gyldig førerkort.

Print Friendly, PDF & Email