Narvik formannskap, november 2022

Narvik formannskap 24 november 2022, behandling av budsjett og økonomiplan 2023-2026.

Saksdokumentene ligger tilgjengelig hos Narvik kommune:

https://www.narvik.kommune.no/fokusnyhet/budsjett-og-okonomiplan-2023-2026.356225.aspx

Print Friendly, PDF & Email