Narvik kommunestyremøte 15.12

Opptak fra kommunestyremøte i Narvik kommune, 15. desember 2022.

På sakskartet sto blant annet overtakelse av VA-anlegg, eierskapskontroll Nordkraft, fritak eiendomsskatt 2023, spillemidler 2023 og tilstandsrapport for grunnskolen i Narvik.

Print Friendly, PDF & Email