Opptak fra formannskapsmøte 9. februar

Opptak fra formannskapsmøte i Narvik kommune, 9. februar 2023. På sakskartet sto utslippstillatelse i Råna, partnerskapsavtale med Nordland fylkeskommune, endring av samarbeidsavtale med Hålogalandsrådet, og administrasjon av vind-midler.

Se hele sakskartet og dokumenter hos Narvik kommune.

 

Print Friendly, PDF & Email