Fylkeskommunen gir en kvart million til Destination Narvik

Nordland fylkeskommune har innvilget 250 000 kroner til Destination Narviks kursing av guider.

Kurset tar sikte på å utdanne 15 autoriserte guider som skal ha grunnleggende god kunnskap om Norge generelt, og Narvik og Ofoten spesielt.

– Dette er viktig for å styrke turistnæringen og bidra til vekst og verdiskaping i kommunene, sier fylkesråd for næring, Arve Knutsen, i en pressemelding.

Bakgrunnen for prosjektet er at Narvik Havn har registrert en markant økning i antall cruisebåtanløp som etterspør tilgjengelige opplevelser med buss eller lokalbåt fra Narvik havn og ut i Ofotenregionen.
Etterspørselen er forventet å øke fremover, både ved at anløpene blir flere og ved at skipene blir større. Økt cruisetrafikk krever et velfungerende mottaksapparat og et godt rustet guidekorps for å sikre at gjestene får gode opplevelser. Per i dag har Narvik Guide ni guider hvorav fem er autoriserte. I Evenes, Tjeldsund , Ballangen og Tysfjord er det ingen autoriserte guider per i dag. I 2010 har Narvik Guide og Destination Narvik leid inn guider fra Destination Harstad og Arctic Guideservice i Lofoten og Tromsø.

Prosjektet er budsjettert til totalt 800 000 kroner. I tillegg til bidraget fra fylkeskommunen bidrar kommunene Evenes, Tjeldsund, Skånland, Narvik, Ballangen, Tysfjord med til sammen 70 000 kroner. De femten studentene skal selv skyte inn 2000 kroner hver – i alt 30 000 kroner, mens de resterende 450 000 kronene ligger under posten «egenfinansiering».

Print Friendly, PDF & Email