Forlot skadd elg i grøfta uten å varsle

Politilogg tirsdag 22. februar 201  kl. 07.46
PÅKJØRT ELG, EVENSKJER

Politiet fikk melding om påkjørt/skadd elg som lå ved veien. Viltnemnda ble rutinemessig varslet og kunne senere melde at dyret var avlivet grunnet skadene det var påført.

Politiet har ikke mottatt noen melding om påkjørte dyr i området i løpet av natten/morgenen, og oppfordrer på det sterkeste bilister om å melde fra til politiet ved slike påkjørsler slik at man unngår unødige lidelser for dyret.

Print Friendly, PDF & Email