Vedtar å prioritere Kirkenes foran Narvik

Narvik sykehus må vente på å bli erstattet. Arkivfoto: Robin Lund
Narvik sykehus må vente på å bli erstattet. Arkivfoto: Robin Lund

Helse Nord har i styremøte i dag vedtatt å prioritere bygging av nytt sykehus i Kirkenes før Narvik.

Styreleder Bjørn Kaldhol i Helse Nord sier behovet for nytt sykehus er like stort begge plasser.

Styreleder Bjorn Kaldhol i Helse Nord. Foto: Helse Nord
Styreleder Bjorn Kaldhol i Helse Nord. Foto: Helse Nord

– Behovet for nye sykehusbygg i Narvik og Kirkenes er udiskutabelt. Disse må realiseres så raskt som mulig. Helse Nord RHF vil gjøre alt vi kan for å legge til rette for finansieringsløsninger som sikrer at oppstart av begge prosjektene kan skje innen 2015/2016 før det blir behov for omfattende vedlikehold, sier styreleder Bjørn Kaldhol i Helse Nord RHF.

Nytt sykehus i Kirkenes er prosjektert til å koste om lag 1,2 milliarder kroner. Nybyggprosjektet i Narvik, som også inneholder en psykiatridel, er prosjektert til 1,7 milliarder kroner.

– Behovet for nybygg i Narvik og Kirkenes er stort og det er likeverdig. Når styret prioriterer Kirkenes foran Narvik skyldes det at investeringsmidlene må fordeles i regionen. Det gjennomføres allerede store byggeprosjekter i Nordland (nybygg Stokmarknes og modernisering Bodø) og det skal bygges ved UNN Tromsø. Da er det Finnmarks tur nå, sier styreleder Bjørn Kaldhol i Helse Nord RJF.

Tidspunkt for oppstart av byggeprosjektene skal behandles av styret i Helse Nord i juni.

Kilde: NRK Nordland

Print Friendly, PDF & Email