Ett år igjen før Idrettens hus er klar til bruk

 

Det er lenge til Idrettens hus kan taes i bruk igjen. (Arkivfoto: Robin Lund)

I en pressemelding kan Narvik kommune fortelle at Skanska får jobben med å renovere Idrettens hus.

Det vil altså ta cirka 12 måneder før den fysiske fostringen kan begynne igjen, etter at Idrettens hus ble basseng i flere etasjer primo februar i år.

– Et foreløpig anslag er at arbeidet med å restaurere hallen tar 6-8 måneder, uttalte Kjell Jenssen i byggfarvaltningen i Narvik kommune til avisen Fremover kort tid etter lekkasjen.

Med tiden som er gått frem til i dag, frem til nå estimert ferdigstillelse, vil det totalt ha passert 19 måneder.

Les pressemeldingen gjengitt i sin helhet under:

Pressemelding 13. september 2010 – Idrettens Hus

Anbudsprosessen for rehabiliteringsarbeidet etter vannskaden på Idrettens Hus er nå avsluttet. Etter evaluering av anbudene ble Skanska Norge AS innstilt som totalentreprenør av Narvik kommune i samarbeide  med KLP.

De avsluttende forhandlinger forventes gjennomført rask slik  at gjenoppbygningen kan påbegynne. Byggetid forventes å være ca 12 måneder. Narvik kommune har krevd at svømmehallen og skytebanen prioriteres i arbeidet på en slik møte at denne åpnes særskilt først. Nøyaktig dato avgjøres gjennom de avsluttende kontraktsforhandlinger.

Som tidligere kommunisert via media nådde Narvik kommune før sommeren til enighet med KLP angående erstatningsopplegg i byggeperioden. En nedsatt brukergruppe og andre kom med mange gode innspill og diverse halløsninger ble diskutert.
Det ble oppnådd enighet om to nøkkelaktiviteter, som nå nærmer seg sin ferdigstillelse.
For det første er det inngått avtale om leie av den ene bane i tennishallen, der parkett blir lagt denne uke og markeringer for basketball og håndball blir opptegnet. For det andre blir en stor gymsal på Parken ungdomskole oppgradert med ny heisbar vegg, som gir fleksibilitet og gjør mer idrett mulig. Montering skjer denne uken.

Med disse grep har vi nå mer klarhet over tidshorisont og hvordan tildeling av timer inneværende sesong kan gripes an. Erstatningstiltakene gir bedre vilkår enn i vår, men er naturligvis ikke på samme høyde som de vil være når vi starter sesong 2011-2012 i et nyrenovert Idrettens Hus.

Med vennlig hilsen

Lars Norman Andersen
Kommunalsjef

Print Friendly, PDF & Email