Nybygg skal ramme inn Narvik sentrum

Slik kan Narvik sentrum bli seende ut: Illustrasjon: Madsø & Sveen
Slik kan Narvik sentrum bli seende ut: Illustrasjon: Madsø & Sveen

Narvikgården og Sparebanken Narvik planlegger et enormt bygg som skal kapsle inn sentrum.

Mandag la Narvikgården fram en idéskisse for det de beskriver som det manglende 4. hjørnet på torvet. «Torvhjørnet» skal bli en folkets møteplass, i henhold til aktørene bak.

Stemningsbilde for nybygget. Illustrasjon: Madsø & Sveen
Stemningsbilde for nybygget. Illustrasjon: Madsø & Sveen

Torvplanene skal realiseres med privat kapital, men tanken er at da kan også det kommunale og fylkesbiblioteket komme ut av rådhuskjelleren Sparebanken Narvik ønsker å bygge og leie ut til kommunen og fylkeskommunen. I et neste byggetrinn kan Narviksenteret, med Krigsminnemuseet, få plass.

Narvikgården er grunneier, og er allerede i dialog med Narvik Taxi, gatekjøkkenet og leietakere i Parkhallene for finne løsninger for alle parter.

Narvikgården og Sparebanken Narvik, med Narvikgårdens administrerende direktør Lars Skjønnås i midten. Foto: Narvikgården
Narvikgården og Sparebanken Narvik, med Narvikgårdens administrerende direktør Lars Skjønnås i midten. Foto: Narvikgården

– Vi går nå inn i en planleggingsfase, der vi er åpen for innspill og synspunkt fra berørte og fra lokalsamfunnet. Vi nedsetter ei styringsgruppe og ei referansegruppe der flere blir invitert med, og rett etter påske skal vi ha et åpent møte for alle. Et folkemøte, fortelles det fra Narvikgården.

Byggekostnaden for «Torvhjørnet» blir foreløpig anslått til cirka 250 millioner kroner, men dette blir kostnadsberegnet etter hvert. Styreleder i Sparebanken Narvik, Eirik Frantzen, satser på at byggingen er i gang våren 2012, og håper at hele Torvhjørnet kan bygges i ett byggetrinn.

Skissene til Torvhjørnet er laget av samme arkitekt som har tegnet Rica-hotellet, Hans Petter Madsø i arkitektfirmaet Madsø & Sveen.

Kilde: Narvikgården

Print Friendly, PDF & Email