Konkurs: Brødrene Storelv as

Kunngjøring for:

Organisasjonsnummer976 134 591 (BRØDRENE STORELV AS)

Konkurs – innstilling av bobehandlingen

Ved OFOTEN TINGRETT er bobehandlingen innstilt i boet til:

Navn/foretaksnavn:BRØDRENE STORELV AS
Adresse:8534 LILAND
Organisasjonsnummer:976 134 591
Saksnr:10-086641KON-OFOT

fordi boets midler ikke kan dekke omkostningene ved fortsatt behandling, jfr. konkursloven §135.

Kjennelsen er avsagt 23.02.2011.
Ankefristen er en måned fra kjennelsen er avsagt

Kilde: Brønnøysundregistrene

Print Friendly, PDF & Email