Null promille i Narvik sentrum

Politilogg lørdag 19. mars 2011 kl 11.00
PROMILLEKONTROLL I NARVIK SENTRUM

Politiet gjennomførte en promillekontroll på morgenen. 134 sjåfører ble kontrollert og alle var i skikket tilstand til å fortsette kjøringen.

Print Friendly, PDF & Email