Ofoting.tv: Barnas kostymetog

Video- og bildemontasje fra barnas kostymetog under Vinterfestuka i Narvik.

Print Friendly, PDF & Email