Konkurs: Bilspa Norge Limited

Kunngjøring for:

Organisasjonsnummer992 233 524 (BILSPA NORGE LIMITED)

Konkurs – åpning

Ved OFOTEN TINGRETT er det åpnet konkurs i boet til:

Navn/foretaksnavn:BILSPA NORGE LIMITED
Adresse:100 Pall Mall, Stron House, SW1Y 5EA LONDON, Storbritannia
Organisasjonsform:Private limited company
Registreringsnummer i hjemlandets register:6479301
Konkurs åpnet:31.03.2011
Saksnr:11-031195KON-OFOT
Konkursdebitor er
registrert med følgende
filial i Norge:
Navn/foretaksnavn:BILSPA NORGE LIMITED
Adresse:Kjeangveien 5
8520 ANKENESSTRAND
Organisasjonsnummer:992 233 524
Bransje/stilling:Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler

Krav i boet meldes bostyrer, Adv. Jon Arne Østvik, Postboks 295, 8504 NARVIK, E-post lex@malm.no innen 09.05.2011. Fristdagen er 22.02.2011 .

Første skiftesamling blir holdt 20.05.2011 kl. 13:00 i Ofoten tingrett, Capitolgården 4. etg. Kongensg. 52/54, Narvik

Alle henvendelser om konkursen rettes til bostyrer Adv. Jon Arne Østvik.

Konkursregisteret 05.04.2011

Vis alle kunngjøringene for foretaket

Kilde: Brønnøysundregistrene

Print Friendly, PDF & Email