Ransaking av bolig i Narvik etter trusler mot helsepersonell

Politilogg fredag 12. august 2011 kl. 23.11
RANSAKING, NARVIK

Politiet gjennomførte en ransaking i en privat bolig. Eier av boligen hadde fremsatt trusler mot offentlig ansatt helsepersonell.

Det ble ikke funnet våpen under ransakingen. I avhør erkjente siktede at han hadde fremsatt trusler, men mente ikke alvor.

Siktede ble dimmitert etter avhør.

Print Friendly, PDF & Email