Narvik kommune pålegges å bystyrebehandle samiske stedsnavn på nytt

Klagenemnda for stedsnavn vil ha ny navnebehandling etter at Narvik bystyre i fjor vedtok at de ikke ville ha samiske skilt på tre av tettstedene, og heller ikke at bynavnet Narvik skulle skiltes på samisk.

Hinnøy og omegn sameforening og Bjerkvik og omegn sameforening klaget på at Narvik kommune ikke har vedtatt samiske parallellnavn for bygdene Beisfjord, Fagernes og Bjerkvik og byen Narvik. De mente at de manglende vedtakene strider mot stedsnavnloven.

Kilde: NRK Sápmi

Print Friendly, PDF & Email