Datatilsynet krever at Narvik kommune slutter å bruke Google Apps

Datatilsynet krever at Narvik kommune bryter med Google. Foto: Robin Lund
Datatilsynet krever at Narvik kommune bryter med Google. Foto: Robin Lund

Datatilsynet har kommet til at Narvik kommune gjennom bruken av Google Apps bryter med norsk lov.

I et ni sider langt brev behandler Datatilsynet Narvik kommunes svar på punktene Datatilsynet i fjor ba om å få utredet.

Det er spesielt i forhold til personopplysningsloven bruken av Google Apps gjør Datatilsynet bekymret. Dette gjelder særlig inngåelse av en gyldig databehandleravtale i henhold til personopplysningslovens § 15, krav med hensyn til overføring av personopplysninger til utlandet, jf lovens § 29 og ivaretakelse av kravene til informasjonssikkerhet i henhold til personopplysningslovens § 13.

Narvik kommunes IT-driftssjef, Per Jakobsen, hadde håpet å spare på både lisenskostnader og driftsutgifter ved å bruke Google Apps. Foto: Privat
Narvik kommunes IT-driftssjef, Per Jakobsen, hadde håpet å spare på både lisenskostnader og driftsutgifter ved å bruke Google Apps. Foto: Privat

Datatilsynet konkluderer med at Narvik kommunes bruk av Google Apps må opphøre, med mindre behandlingen av personopplysninger i løsningen kan bringes i tråd med personopplysningsloven.

Kommunen har frist til 1. mars med å komme med sitt tilsvar.

Print Friendly, PDF & Email