Mann skadet etter å ha hoppet 10 meter ned i sjøen ved Leirviktunnelen

Politilogg søndag 24. juni 2012 kl. 14.49
SKADET PERSON VED LEIRVIKTUNNELEN – NARVIK

Politiet ble varslet om at en person var skadet etter å ha hoppet ned i sjøen fra om lag 10 meter ved Leirviktunnelen. Det var umulig å få vedkommende opp til veien. Havnevakta i Narvik med båt ble rekvirert. De tok hånd om vedkommende og tok han med seg til Narvik hvor ambulansen ventet. Han er nå brakt til Narvik sykehus. Skadeomfanget er ikke kjent for politiet.

Print Friendly, PDF & Email