Båt på grunn i Tjeldsund

Politilogg lørdag 11. august 2012 kl. 07.00
BÅT PÅ GRUNN, TJELDSUND

Politiet ble varslet av HRS om en grunnstøting i Tjeldsundet ved nordre innseiling til Ramsund, i Stokkerenna, mellom Gyltnes på Tjeldøya og Stokkøya.

Det er en liten lastebåt, «Kanutta» med fem personer som har grunnstøtt etter å ha gått på en sandbanke. Båten er lastet med stein. Ingen fare for mannskap.

Redningsskøyte fra Svolvær er på kommet fram til havaristen, og båten vil bli forsøkt trukket av sandbanken ved flo sjø.

Print Friendly, PDF & Email