Innsatt i drukkenskapsarrest

Politilogg søndag 24. februar kl. 04.30
ORDENSFORSTYRRELSER I POLITIDISTRIKTET

Mellom kl. 22:30 og kl. 04:30 ble det meldt inn 12 forskjellige meldinger om ordensforstyrrelser og overstadige berusede personer i politidistriktet. Både på Sortland og i Narvik ble en person tatt med og innsatt i drukkenskapsarrest etter at de nektet å etterkomme pålegg fra politiet. To overstadig berusede personer ble kjørt hjem av patr., ellers løste de øvrige oppdragene seg på stedet.

Print Friendly, PDF & Email