Ulovlig skuterkjøring i Tjeldsund

Politilogg fredag 29. mars 2013 kl. 19.30
ULOVLIG SNØSCOOTERKJØRING PÅ FJELLDAL

Politiet er blitt varslet om at det foregår ulovlig snøscooterkjøring på fjellet mellom Ramsund og Fjelldal. Politiet har også fått navnene på de som holder på med dette. De vil bli ringt opp og gjort kjent med klagene. Lensmannskontoret vil ta tak i problemet.

Print Friendly, PDF & Email