Nytt styre i Hålogalandsbrua

Fra høyre: Ronny Grindstein, Kirstin L. Mobakken (daglig leder, Hålogalandsbrua AS), Oddvar Bjørnsen, Jardar Jensen, Hjalmar Larsen og Britt Skinstad Nordlund. Tone Øverli og Tor Asgeir Johansen var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Hålogalandsbrua AS
Fra høyre: Ronny Grindstein, Kirstin L. Mobakken (daglig leder, Hålogalandsbrua AS), Oddvar Bjørnsen, Jardar Jensen, Hjalmar Larsen og Britt Skinstad Nordlund. Tone Øverli og Tor Asgeir Johansen var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Hålogalandsbrua AS

Jardar Jensen er valgt som ny styreleder i Hålogalandsbrua AS på den ordinære generalforsamlingen i Narvik i dag meldes det fra selskapet.

Jardar Jensen er ordfører i Evenes kommune, som er en av aksjeeierne i bompengeselskapet. Jensen som har vært styremedlem siden 2006 overtok i dag etter Bjørn Bardal. Bardal har vært i styret siden 2008 og styreleder de tre siste årene. Den nye styrelederen tar over i en spennende periode for bompengeselskapet. I løpet av 2014, vil den første bomstasjonen være på plass. Denne etablereres i forbindelse med at rassikringstunnel en på E6/E10 – Trældal – Leirvik står ferdig.

– En av de viktigste oppgavene for Hålogalandsbrua AS, vil være å inngå en avtale med et innkrevingsselskap for bompenger. Dessuten jobber vi hele tiden aktivt med å holde administrasjonskostnadene på et minimum. Vi ser det som vår oppgave å gjøre vår del av veiprosjektet rimeligst mulig for brukerne, sier Jensen i pressemeldingen.

I tillegg ble det gjort to endringer blant styremedlemmene. Nordland fylkeskommunes representant Ingeborg Marie Jensen ble erstattet med Tone Øverli. Øverli er nestleder i samferdselsavdelingen hos fylkeskommunen. Hjalmar Larsen er valgt inn i styret etter forslag fra Narvik kommune, som er største eier. Larsen er daglig leder i Rema Distribusjon Norge AS i Narvik.

Det nye styret i Hålagalandsbrua AS er:

  • Jardar Jensen, styreleder
  • Hjalmar Larsen, styremedlem (ny)
  • Britt Skinstad Nordlund, styremedlem
  • Tone Øverli, styremedlem (ny)
  • Oddvar Bjørnsen, styremedlem
  • Ronny Grindstein, varamedlem
  • Tor Asgeir Johansen, varamedlem

Kilde: Pressemelding fra Hålogalandsbrua AS

Print Friendly, PDF & Email