Faktura

Faktura

Faktura er et dokument som stadfester et salg mellom en selger og en kjøper. Fakturaen utstedes av selgeren og kjøperen får i oppdrag å betale denne og er en dokumentasjon av kjøperens betalingsforpliktelse og selgerens tilgodehavende. (Foto: Robin Lund .no)

Print Friendly, PDF & Email