ANNONSE

Om Ofoting

Om Ofoting

OBS: Ofoting-systemet alltid i en utvikling. Derfor vil det forekomme endringer på nettstedet, og det kan være elementer som tidvis ikke fungerer. Ofoting blir med andre ord hele tiden bedre og bedre, som ofotinger flest.

«Ofoting» er ofotingenes lokalavis, og kanskje Norges første dugnadsjournalistiske tjeneste.

Ved inngangen til 2010 startet Kosmos medier oppbyggingen av et nytt Ofotens Tidende, preget med «versjon 2.0» for å signalisere en ny vinkling på et historisk konsept. Det lot seg ikke uten videre gjøre å ta opp den tråden, og derfor ble tanken videreutviklet til konseptet «Ofoting».

Det nye konseptet vil i stor grad basere seg på brukergenerert innhold. Avisen Ofoting har i så måte ikke en redaksjon i tradisjonell forstand, men er åpen for «borgerjournalistikk», eller «dugnadsjournalistikk» som det også kalles. Vi tror, på godt og ondt, at dette er fremtiden for lokaljournalistikken.

Artikler må like fullt følge vanlige, redaksjonelle retningslinger, og alt innhold skal følge tradisjoner for publisistisk ansvarlighet. Før artiklene blir publisert, vil de bli gjennomgått av administrasjonen.

Ofoting arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.
Den som mener seg rammet av urettmessig omtale, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Kontakt PFU:
Pressens faglige utvalg
Rådhusgt. 17, 3. etg.
Postboks 46 Sentrum
0101 Oslo
Tlf. 22 40 50 40
Faks 22 40 50 55
E-post pfu@np-nr.no

Til toppen av siden


Ofoting er en dugnadsjournalistisk nettavis for Ofoten: Ballangen, Evenes, Lødingen, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord. Altså er det en avis for Ballangen, en avis for Evenes, en avis for Lødingen, en avis for Narvik, en avis for Tjeldsund og en avis for Tysfjord. Avisen kan også omfavne nærområdene Gratangen og Skånland. Nettavisen Ofoting omfavner temaer som nyheter, næringsliv, kultur, sport, bildeserier, bryllupsbilder, bilder av nyfødte, gratulasjonsbilder, konfirmasjonsbilder, lokalnyheter, lokale nyheter og annet avisstoff. Som avis er Ofoting er perfekt alternativ for lokale annonsører som vil treffe lokalmarkedet med annonser, bannerannonser, internettannonser og kampanjer. Ofoting er også avis for tettstedene i Ofoten-kommunene; som Ankenes, Bjerkvik, Fjelldal, Kjøpsvik, Ramsund, Tårstad, og så videre. Avisen Ofoting kan dermed også med rette kalles Ballangen-avisen, Evenes-avisen, Lødingen-avisen, Narvik-avisen, Tjeldsund-avisen og Tysfjord-avisen. Andre varianter kan være Ballangen-nytt, Evenes-nytt, Narvik-nytt, Tjeldsund-nytt og Tysfjord-nytt siden Ofoting leverer nyheter fra Ballangen, nyheter fra Evenes, nyheter fra Lødingen, nyheter fra Narvik, nyheter fra Tjeldsund og nyheter fra Tysfjord. Altså er det avisen for Ballangsværinger, Evenesværinger, Lødingenværinger, Narvikinger, Tjeldsundværinger og Tysfjordinger. Ofoting kunne også vært kalt Ofotens Tidende, Ofoten Tidende, Ofoten Blad, Ofotens Blad, Ofoten Avis, Ofotens Avis, Ofot-Tidende eller rett og slett bare Ofoten.

Alt innhold hos Ofoting er opphavsrettslig beskyttet. Ta kontakt for forespørsel om kommersiell eller redaksjonell gjenbruk av innhold.