Bruker for mye penger

Det brukes fortsatt for mye penger i Lødingen kommune, dette i følge regnskapsrapporten for 3. kvartal. Det betyr at om det fortsatt får utvikle seg slik så vil kommunen ligge an til et driftsmessig underskudd på mellom 4 og 5 millioner. Enhetene i kommunen hadde ved utgangen av september et merforbruk totalt på 1,3 millioner. […]