Narvik formannskap 3. mars 2022

Opptak fra møte i Narvik formannskap 3. mars 2022.