Supernett Narvik

Det har lenge vært arbeidet for bedre datalinjer til Narvik. I sin tid skulle «Supernett Narvik» knytte Narvik til teknologikompetansen samlet på Fornebu.