«Et bånd over grensen» tilgjengelig på NRK nett-tv

NRK har hentet frem sin reportasje fra 1967 som ser på malmtransporten fra Kiruna til Narvik.