Mikkel-Petter til kongen

Peder Pedersen (Mikkel-Petter) reiser på audiens til Kongen i Oslo for å få hjelp til å berge den lulesamiske bygda Musken i Tysfjord.