Narvikfilmen 1901-1951

I forbindelse med Narviks femtiårsjubileum ønsket skaperne av Narvikfilmen å gi innbyggerne historisk tilbakeblikk helt fra da byen ble grunnlagt.