Narvik middels bra

Forbrukerrådet kontaktet 150 kommuner via e-post og telefon, og lette på nettsidene deres for å undersøke hvor bra service- og kunnskapsnivået er i teknisk sektor. Narvik blir rangert som middels bra.