Populær på Facebook

Tjeldsund kommune er en liten kommune med mange Facebook-tilhengere. Nettstedet Forretningsprosess har lansert tjenesten Kommunenes Facebook-barometer. Der fremkommer det at Tjeldsund er landets 9. mest populære Facebook-kommune, hvis man regner antallet Facebook-medlemmer opp mot kommunens folketall. Evenes kommune ligger ikke langt etter med en hederlig 12. plass. Utsira er landets mest populære Facebook-kommune, med tre […]