ANNONSE

Vennligst ikke send irrelevante pressemeldinger

Ofoting.no er en utpreget lokalavis, og vil aldri omtale noe med mindre det er direkte relatert til hendelser i Ofotenregionen eller personer med tilknytning til regionen. Å spamme med irrelevante pressemeldinger er disruptivt for driften.

Nettavisen Ofoting får dessverre enorme mengder pressemeldinger fra uprofesjonelle aktører som skyter presse-Norge med kanon for å fortelle om hva de driver med. Dette uten å gi den viktige muligheten for å trykke «unsubscribe».

Denne praksisen har to konsekvenser:

1. For det første betyr det at Ofoting må bruke av svært minimale og sårt tiltrengte ressurser på å luke ut søppel-pressemeldingene. Det betyr igjen færre ressurser til nyhetsformidling til nytte for lokalsamfunnet.

2. For det andre settes avsenderen av slike henvendelser til å automatisk gå i søppelfilteret. Så om avsenderen faktisk sender relevant informasjon, vil det aldri nå fram. Ofoting bruker dessuten et sentralisert filtreringssystem som lagrer avsenderen som en søppelutsender i et nasjonalt register, altså med mer vidtrekkende konsekvenser for avsenderen.

Altså, send kun pressemeldinger til nettavisen Ofoting om det gjelder aktiviteter spesifikke for Ofoten-regionen.

Dette gjelder alle e-postadresser som inneholder @ofoting eller @ofotingen. Husk å fjerne disse fra adresselisten.

Ofoting tar gjerne imot tips om noe som har skjedd eller skal skje innenfor Ofotenregionen, eller om det omhandler personer med tilknytning til regionen.

Mvh,
Robin Lund
Administrator

Legg inn en kommentar

Til toppen av siden