Elgpåkjørsel Tjeldsund

Politilogg mandag 1. juni 2013 kl. 00.55
PÅKJØRT ELG, OMR. MYKLEBOSTAD

Politiet mottok melding om at en elg hadde blitt påkjørt på veien mot Myklebostad. Elgen hadde sprunget videre etter sammenstøtet. Ingen personskade, en del materielle skader. Viltnemda vil bli kontaktet og orientert om hendelsen.

Print Friendly, PDF & Email