KL. 1630 REDNINGSAKSJON, NARVIK – OPPDATERING/AVSLUTNING

Søket ble trappet opp med flere mannskaper fra Røde kors, Norsk Folkehjelp og Sivilforsvaret da det ble lyst i dag morges. Det har også blitt brukt Sea King redningshelikopter, Bell-helikopter og et Orion-fly i søket.

Cirka kl. 1020 ble det av personell ombord et Bell-helikopter observert en person liggende på sørvest-siden av Skjomtinden. Det er meget bratt på funnstedet, noe som vanskeliggjorde redningsarbeidet.

Kl. 1330 ble en person hentet ned fra Skjomfjellet av et SeaKing redningshelikopter: Vedkommende ble erklært død på stedet. Personen som er funnet stemmer overens med beskrivelsen av den saknede personen.

Leteaksjonen er nå avsluttet og politiet i Narvik har ansvaret for videre etterforskning.

Print Friendly, PDF & Email