KL. 1143 – DØD REIN I LØDINGEN

Politiet ble varslet av en reineier om at han hadde funnet en død rein omtrent 100 m fra riksveien på Strand i Lødingen. Det var mange krysningsspor av rein på stedet, og reineieren mener at reinen er påkjørt. Ingen har imidlertid meldt fra til politiet om påkjørselen.

Print Friendly, PDF & Email