KL. 2319 – PÅKJØRT ELG, SKJOMEN

Politiet ble varslet om at det litt tidligere på kvelden ble kjørt på en elg på vei inn mot Skjomen. Bilen ble en del skadet, men fører som var alene i bilen, var uskadet. Viltnemnda var blitt varslet av noen som kom forbi stedet.

Print Friendly, PDF & Email