Banksjef uten tillit

Styret i Sparebanken Narvik har bedt administrende direktør forlate skuta.

Administrerende direktør i Sparebanken Narvik, Bård Bergvoll, mangler tillitt hos sine ansatte. Arkivfoto: Robin Lund, Fotonaut.no
Administrerende direktør i Sparebanken Narvik, Bård Bergvoll, mangler tillitt hos sine ansatte. Arkivfoto: Robin Lund, Fotonaut.no

Det er avisen Fremover som kan fortelle at styret har bedt sin administrende direktør forlate stillingen sin.

Styret fattet vedtaket torsdag kveld. Grunnen skal være mangelfull tillitt mellom de ansatte og toppsjefen.

Elling Georg Berntsen er konstituert som ny banksjef.

Kilde: Fremover

Oppdatering; Styrets melding i sin helhet:

BANKEN OG ADM DIR SKILLER LAG

Ledelse er ingen populæritets-konkurranse og motstand er helt normalt, særlig når man driver omstilling. Dog er tillit en av lederskapets pilarer og en viss mengde er nødvendig for å kunne virke gjennom andre.

Dessverre har banken kommet i en situasjon hvor denne forutsetningen ikke lenger er tilstede og styret ser ingen annen utvei enn at banken og adm dir skiller lag.

Det er viktig å bemerke at denne ”skilsmissen” alene ikke er nok for å sikre fortsatt fremdrift i omstillings- og forbedringsarbeidet av banken. Det vil derfor på kort sikt bli iverksatt flere initiativ fra styrets side. Herunder kan bla nevnes at Elling Berntsen konstitueres som adm dir, Steinar Hopland rekruttering engasjeres i jakten på ny permanent leder, Bedriftskompetanse vil kjøre et kulturprosjekt, advokatfirmaet Grette vil utarbeide nye rutiner for intern varsling og habilitet og sist men ikke minst de største kundene vil inviteres til infomøter med administrasjon og styrets leder.

Lederskiftet betyr ingen omkamp om gjeldende strategi, men snarere tvert imot ser styret frem til og snarest mulig komme tilbake til normal drift med full fokus på kunder og veien mot fastlagte mål. Avslutningen av tredje kvartal viser at bankens tall utvikler seg fint og at skiftet fra ”finanskrise til vekst” er i ferd med å feste sitt grep. Det er fortsatt for tidlig å si at vi har stabil vekst, men vi gleder oss forsiktig over en positiv tendens.

Banken er og må forbli en sentral institusjon i lokalsamfunnet , noe som krever gjennomgripende tillit og forutsigbarhet. De langsiktige mål vil være lederstjenen i styrets videre arbeid og vi repeterer derfor gjerne våre 3 hovedprioriteringer:

1. Skape en ledende bank hva angår operasjon og lønnsomhet
2. Sikre varig lokal selvstendighet
3. En overskuddsforvaltning som bidrar til lokal vekst og på den måten kommer eiere, samfunn og bank til gode (positiv spiral).

Situasjoner som dette skaper alltid en periode med uro, men styret føler stor trygghet for at dette er bra for alle parter og at uro snart vil bli erstattet av stabil kurs mot våre mål. Vi ønsker alle berørte lykke til!

Spørsmål rettes til styrets leder Eirik Frantzen på mob nr + 47 95 01 00 02

Print Friendly, PDF & Email