KL. 0900 – MILITÆRØVELSE – STOR TRAFIKK

Fra Bjerkvik og nordover er det stor aktivitet med militære kjøretøy, og bilister bes ta hensyn til dette.

Print Friendly, PDF & Email