Fra politilogg til tvitring

Fra og med 1. mai 2014 stenger Midtre Hålogaland politidistrikt av politiloggen og begynner i stedet å tvitre, som @politiMHPD.

Dette er synd. Det er en liten andel av befolkningen som bruker Twitter, sammenlignet med for eksempel Facebook. Twitter sperrer også for automatisert videreformidling. Samtidig er det ikke heniktsmessig å gjøre dette manuelt, da Twitter-meldinger er hyppige, korte og lite informative.

Dermed blir det i praksis en marginal del av befolkningen som blir oppdatert.

Ofoting.no vil forsøke å hente ut meldinger og videreformidle gjennom «Politilogg Ofoten» som tidligere. Det vil være en halvautomatisk prosess, så utsilingen vil ikke være like god som tidligere. Derfor må det forventes meldinger som gjelder steder i politidistriktet som ligger utenfor Ofoten-regionen.

Print Friendly, PDF & Email