Bruker for mye penger

Lødingen kommune må stramme inn. Arkivfoto: Robin Lund, Fotonaut.no
Lødingen kommune må stramme inn. Arkivfoto: Robin Lund, Fotonaut.no

Det brukes fortsatt for mye penger i Lødingen kommune, dette i følge regnskapsrapporten for 3. kvartal.

Det betyr at om det fortsatt får utvikle seg slik så vil kommunen ligge an til et driftsmessig underskudd på mellom 4 og 5 millioner.

Enhetene i kommunen hadde ved utgangen av september et merforbruk totalt på 1,3 millioner. I pleie og omsorg er merforbruket på rundt 4 millioner kroner. Og det er den enheten med det største avviket.

Det er behovet for ekstrahjelp, vikarer og overtid som har bidratt til merforbruket. 2010-budsjettet tar høyde for lønn og lønnsrelaterte kostnader på 118,4 millioner kroner, men justerte tall viser at lønnskostnader kan komme opp i 122 millioner kroner.

Alle enheter pålegges å holde forbruket på et minimum resten av året.

Kilde: Bladet Vesterålen

Print Friendly, PDF & Email