Det er nye superhelter i byen

 

Supersugeren
Kent Eilif Jensen og Torben Aasberg foran den allsidige supersugeren. (Foto: Robin Lund .no)

Supersugeren er konstruert for å suge, blåse og transportere alle typer våte og tørre masser med enorme krefter og stor fleksibilitet.

Den har stor kraft, og har til sammenligning 10 ganger større kapasitet enn en ordinær slamsuger, forteller Kent Eilif Jensen og Torben Aasberg hos anleggs­entreprenøren A. Markussen i Narvik.

Enkelt å utvide takhøyden i kjelleren
Mange eneboliger i Narvik har kjellere som ikke blir brukt til boligformål. Ofte er lav takhøyde en begrensning.
– Kort forklart fjerner vi gulvet og tar ut massen under. All massen blir sugt ut ved hjelp av den mobile supersugeren. Der­etter blåser vi inn pukk med samme utstyr for å klargjøre underlaget for støping av det nye gulvet, sier Jensen.

Nedgravde oljetanker
Til tross for at stadig færre benytter olje som oppvarmingskilde i huset, er det fortsatt veldig mange oljetanker som er nedgravd i hagene rundt omkring.
– Vi fjerner massen rundt tanken ved hjelp av supersugeren helt til vi kommer ned til oljetanken. Etter at den er blitt fjernet legger vi massen tilbake. Det er også mulig å fjerne forurensningskilden i oljetanken og fylle den med pukk eller annet egnet masse. Da slipper man å fjerne tanken, utdyper Kenth Eilif Jensen.

Masseutskifting i krypkjellere
Et annet eksempel er fjerning av forurensede masser i krypkjellere.
– I disse tilfellene suger vi ut den forurensende massen og får det levert til godkjent deponi. Deretter blir rommet desinfisert og supersugeren klargjort til å blåse inn ny masse igjen, forteller Jensen.
– Det finnes vel nesten ingen begrensninger når vi har en slik kraftkar i ryggen. Det dukker opp nye bruksområder hele tiden, mener han.

NOEN BRUKSOMRÅDER:
– Avdekking av vannledningsbrudd
– Etablering/ avdekking av kabelgrøfter
– Slamfjerning i kulverter/ store rørgater
– Avdekking av mannluker til nedgravde tanker
– Fjerning av ballaststein på tak
– Utskiftning av masser i grøfter
– Suging av masser langs vegger på bygg/ rehabilitering av drenering
– Suge fram områder for etablering av fundamenter
– Bygging / renovering av brønner, avdekke hydranter
– Fjerning av materialer i forbindelse med skipsrenovering
– Fjerning av rivningsmaterialer
– Tømming av fylte tanker, bassenger
– Suging av forurenset jord
– Tømming av kjeler, bunkers, siloer
– Fjerning av stubbloftsleire
– Tømming av sandfang kummer
– Rehabilitering av trær og røtter uten å gjøre skade
– Utskifting av sand på lekeplasser og idrettsanlegg
– Innblåsing av masser bak støttemurer og utilgjengelige plasser
– Fjerning av sandblåsersand
– Tømming av sandfangkummer
– Pluggkjøring i rørgater
– Blåsing/suging av trekketråd
– Utskifting av sandfilter
– Fjerning av trafostein
– Uttak av masser i kjeller/krypkjeller

 

 

web-amarkussen-logo

A. MARKUSSEN INFO

SUPERSUGEREN DØGNVAKT
TLF 91 11 48 47

A. Markussen på kartet, her finner du A. Markussen i Narvik:

Print Friendly, PDF & Email