BDO styrker økonomihuset

BDO-gjengen i Narvik
Bak fra venstre: Jan Roger Pettersen, Reidun Rognan, Wenche Larssen, Lisbeth Hvalryg, Trine Mosling Elvebakk, Rolf Lysvoll og Beate Søderholm. Foran fra venstre: Wegard Wiik, Steinar Finstad, Svein Harald Wiik, Eirik Teistum og Brynjar Wiik. (Foto: Michael Ulriksen)

Med Brynjar Wiik på plass som ny leder for regn­skapsavdelingen, styrker BDO i Narvik sin posisjon som byens mest komplette økonomihus.

– Han er en erfaren regnskapsfører med arbeidserfaring fra flere kontorer både i Narvik og Tromsø. Hos oss vil han komme inn for å bidra til å sikre god kvalitet og kapasitet på regnskaps­avdelingen, mener pappa og gründer Svein Harald Wiik.

Da han startet opp sin virksomhet i Narvik på 80-tallet, var han den eneste nord for Bodø som var statsautorisert revisor. Etter å ha drevet med revisjon i flere tiår, bestemte selskapet seg for et par år siden for også å tilby regn­skapstjenester til byens og regionens næringsliv.

Med orden på regnskapet
Det førte til at de kjøpte opp to regn­skapsporteføljer i byen.
– Gjennom disse oppkjøpene kom vi fort i gang med det nye satsings­området, forklarer Wegard Wiik, statsautorisert revisor og en av tre eiere.
Han tror dette er en riktig vei å gå, og at denne typen bransjeglidning er en utvikling vi vil se mye mer av i tiden fremover.

Et fag i utvikling
Regnskap er et fag i stadig utvikling. Både metoder og teknologi forandres slik at man som bedriftseier på en enklest mulig måte skal kunne levere nødvendige papirer og informasjon til regnskapsførerne.
– Generelt handler det om at alle prosesser blir mer automatiserte. Bank og regnskap kan via ny teknologi snakke sammen gjennom nettbaserte løsninger, forklarer Steinar Finstad, medeier i selskapet.

Mer komplett
– Med regnskapstjenesten vel integrert i selskapet føler vi at vi er blitt et mer komplett økonomihus på flere måter. Sammenlignet med et tradisjonelt regnskapkontor har vi i dag en bredere og dypere kompetanse. I tillegg til utvidet tjenestespekter, har vi også en fin blanding av nyansatte og folk med lang fartstid, som alle er dyktige innen­for sine fagfelt og bidrar til et godt arbeids­miljø både faglig og sosialt, mener Wegard Wiik.

Med broren Brynjar på plass tror han den fine utviklingen av selskapets satsing på regnskap vil fortsette.
– Kombinasjonen av revisjon og regn­skap har slått godt an ute hos kundene, og med Brynjar på plass har vi styrket vår posisjon som et allsidig og komplett økonomihus i vårt markedsområde, avslutter han.

BDO_60x50_Narvik.indd

Sentrumsgården (4. etasje)
Tlf. 76 96 12 00
narvik@bdo.no
www.bdo.no

 

Print Friendly, PDF & Email