Sitt ansvar bevisst

Nært kundene
Etablert på gateplan noen steinkast fra Frydenlund videregående skole, er Narvik sjåførskole strategisk lokalisert i forhold til store deler av kundemassen. Kjørelærer John Juliussen sammen med far og sønn Danielsen. (Foto: Michael Ulriksen)

Etter drøyt 40 år som kjøreskolelærer har Per Inge Danielsen på Narvik Sjåførskole opparbeidet seg solid pedagogisk erfaring, hvor trygge og sikre elever alltid har stått i fokus.
— Vi føler et ansvar for alle de flotte ungdommene som skal alene ut i trafikken etter at de forlater oss, sier han.

I dag driver han kjøreskolen sammen med sønnen Roger, som helt siden han kom inn i firmaet i 2003, har dratt nytte av farens mangeårige erfaring med trygg og god kjøreopplæring.
For far og sønn handler det ikke bare om korteste vei til lappen.
– For oss er det viktig å levere fra oss elever som er både trygge sjåfører og sikre på seg selv, sier Roger.

Danielsen senior har mer enn en gang tatt telefonen og ringt til foreldre for å informere om at barna deres kunne trengt flere kjøretimer til tross for at det obligatoriske har vært gjennomført.
– Tilbakemeldingene etter slik beskjeder har vært varierende. Mens noen tror man kun er ute etter enda flere timer å fakturere, har andre vært svært takknemlig og glad. Det viktigste for meg har alltid vært fokuset på eleven, forteller Per Inge.

Byens eldste
Med røtter tilbake til tiden rundt andre verdenskrig er Narvik Sjåførskole i dag byens eldste kjøreskole, og var i sin tid en av de første som ble etablert i hele Norge. Det hele startet da kjøttmannen og slakteren Ole Kuraas sent på 30-tallet trengte sjåfører til virksomheten sin i byen. Da behovet kom opp, tok en av arbeiderne hans, Alf Karlsen, initiativet og startet opp en egen kjøreskole. Driften ble etter hver overtatt av Sigurd Hanssen på begynnelsen av 50-tallet, før sønnen Leo tok over tidlig på 80-tallet.

Færre 18-åringer
At man har vært vant til å snu seg i takt med nye markeder og etterspørsler i 75 år, kommer godt med når skolens kunde­grunnlag synker fra år til år.
– Vi har en situasjon i hele landet hvor kullene med nye 18-åringer stadig blir mindre. Denne trenden har vi sett noen år, men den har forsterket seg en del de siste par årene. For oss betyr det at vi må være enda mer kvalitetsbevisst for å bli den foretrukne kjøreskolen, og vi må lete oss nye nisjer i markedet, mener Roger.

Bil og henger
Et av tiltakene de har lyktes godt med er satsingen på bil og henger. Dette er en forholdsvis ny opplæring som nå er påbudt for alle som skal trekke tyngre hengere og campingvogner.
– En strategisk og målrettet satsing, mot ulike aktører i bedriftsmarkedet, har gjort at vi har fått bra oppsving på denne delen av driften, forteller Roger.
– Å kunne tilby ferdige og tilrettelagte pakker til de ulike bedriftene, har vært en nøkkel i dette arbeidet, legger han til.

Flere tiårs erfaring med omstilling og trygg kjøreopplæring, skal også i fremtiden være bærebjelkene hos den anerkjente kjøreskolen. Ansvarsfølelsen ovenfor elvene skal de også holde fast ved.
– Vi kommer heller ikke i fremtiden til å vektlegge en mest mulig forenklet vei frem mot oppkjøring, og vi har nok heller ikke tatt den siste telefonen til elevenes foreldre, avslutter Per Inge.

 

WEB-logo-nsjafor

Narvik Sjåførskole
Kirkegata 33, 8517 Narvik
atl.no
Tlf. 76 94 34 24

Narvik sjåførskole på kartet, her finner du sjåførskolen i Narvik:

Print Friendly, PDF & Email