Tidlig sparing = trygg pensjon

Gode pensjons-rådgivere
Rune Eriksen, Kirstin Sletten, Ann Merete Carolin, Olav Thoresen, Anne Kuraas, Torgeir Johnson, Helge Harjang og Monica Forslund. Aud Janne Næss var ikke til stede da bildet ble tatt. (Foto: Michael Ulriksen)

— Nordea har verktøyet som gjør at du kan se lyst på pensjonisttilværelsen.

Allerede er pensjonen blitt nedjustert, og mye tyder på at det vil skje igjen i årene som kommer. Derfor er det nødvendig å ta ansvar, og jo tidligere du begynner å spare, dess lettere vil det være å oppnå ønskelig pensjon.
Mange tror at de har en god pensjonsordning via arbeidsgiver, men faktum er at de fleste vil ende opp med rundt 50 prosent av inntekten de har i dag når de blir pensjonister. Det store flertall har en pensjonsavtale med arbeidsgiver på lovens minstekrav, som lyder på at to prosent av grunnlaget blir satt av til pensjon.
– Årlige små beløp over lang tid kan bli betydelige summer, forklarer autorisert finansiell rådgiver Olav Thoresen i Nordea. Til daglig arbeider han som investeringsrådgiver med ansvar for regionene Narvik og Harstad.

Monner
Hvis man starter med å betale inn en årlig sum på 15 000 kroner fra man er 20 år, vil man kunne få oppspart et beløp på om lag tre og en halv million kroner når man fyller 67 år, varierende etter risikovilje. Venter man til man blir 30 år før man starter den årlige sparingen på 15 000 kroner vil det totale spare­beløpet nesten være halvert.
– Det virker som om flere og flere blir bevisst betydningen av systematisk sparing, og ser viktigheten av å ha god økonomi også etter at man når pensjonsalderen, oppsummerer Thoresen.

Bedre avkastning
Tradisjonelt sett har sparing vært penger i banken. Renten på bankinnskudd er for tiden lav, og man får faktisk i dag negativ realavkastning på pengene man har på konto. Nordea er for øvrig den desidert største kapitalforvalteren i Norden, med en forvaltning på om lag 2000 milliarder kroner, noe som tilsvarer halvparten av verdien til Statens Pensjonsfond.
– I stedet for sparing på bankkonto, kan man sette pengene i fond og nyte bedre avkastning over tid. I Nordea bygger vi porteføljer som kombinerer rente- og aksjemarked. Prinsippet er at fondet kjøper på fallende aksjekurser og selger på stigende kurs, sier Thoresen.

Møter kunden online
Nordea er en fremtidsrettet bank som ønsker å legge forholdene til rette for sine kunder. I dag kan du gjennomføre et møte med rådgiverne i Nordea fra kjøkkenbordet eller sofakroken.

– Vi har tatt innover oss at tiden til kundene våre er kostbar, og tar derfor i bruk en digital plattform der kunden på sin pc og vi i banken har samme bilde foran oss. Det er i prinsippet det samme som skjer når vi har kundene til stede i banken, sier autorisert finansiell rådgiver Rune Eriksen i Nordea. Han kan fortelle at de allerede har tatt systemet i bruk.
– Det er flere kunder som har prøvd nettmøtet, og tilbakemeldingene vi har fått er gode. Det eneste du trenger for å benytte deg av tjenesten er nett-tilgang og BankID, sier han og fortsetter:
– Nettmøtet er en tjeneste som passer for noen, men ikke for alle. De som fortsatt ønsker å ta en prat med en av oss i banken er selvfølgelig hjertelig velkommen til å stikke innom, avslutter Eriksen.

WEB-nordea_logo_301

Nordea Bank Narvik
Kongensgate 50, 8503 Narvik
nordea.no
Tlf. 915 06 001

Nordea på kartet, her finner du Nordea Bank i Narvik:

Print Friendly, PDF & Email