Ofoting.tv: Fylkesmann Hill-Marta Solberg orienterer om kommunesammenslåing

Fylkesmann i Nordland, Hill-Marta Solberg, orienterer om kommunesammenslåing.

Fra Ofoten regionråds hovedstyremøte 12. september 2014 (Evenes syn- og mestringssenter).

Note: Opptaket er gjort av artikkelforfatteren på oppdrag for Ofoten regionråd.

Print Friendly, PDF & Email