Løs engelsksetter på Skjomenfjellet

Skjomenfjellet: ved Ipto springer en engelsksetter med refleksvest og line etter seg. Ingen folk å se i området. Savner du hunden?

Print Friendly, PDF & Email