Får kaprererstatning

En kvinne er tilkjent kaprererstatning etter Kato Airlines-kapringen i 2004.

En kvinne er i tingretten tilkjent erstatning for inntektstap, tapt hjemmearbeidsevne, fremtidige utgifter samt menerstatning, etter Kato Airlines-kapringen i fly på vei fra Narvik til Bodø i 2004.

Kvinnen ble påført posttraumatisk stresslidelse (PTSD) som følge av påkjenningene under hendelsen. Etter anke fra flyselskapet og forsikringsselskapet, opprettholdt lagmannsretten erstatningen for inntektstapet.

Kvinnen ble som følge av ulykken påført psykiske skader, som ifølge legeerklæring svarer til PTSD. Kato Airlines AS og Nordisk Flyforsikringsgruppe har erkjent ansvar for så vidt gjelder menerstatning med et beløp på 102.644 kroner.
For tingretten krevde kvinnen menerstatning med et høyere beløp enn akseptert av Kato Airlines AS og Nordisk Flyforsikringsgruppe, lidt tap og tap i fremtidig erverv tilsvarende 1G pr. år, samt erstatning for tapt evne til hjemmearbeid og merutgifter til reise. Kato Airlines AS og Nordisk Flyforsikringsgruppe bestred erstatningskrav ut over den erkjente og utbetalte menerstatning.

Kato Airlines AS og Nordisk Flyforsikringsgruppe ble dømt in solidum til å betale til kvinnen 624.301 kroner i erstatning i Tingretten, mens hun i Hålogaland Lagmannsrett fikk justert ned erstatningen til 525.000 kroner i tillegg til dekning av saksomkostninger både for det offentlige og kvinnen.

Kilde: Standbynews

Om Kato Airlines i Wikipedia

Print Friendly, PDF & Email