Og barnet skal hete

Slik ser altså det nye avishodet og ikonet ut. Klarer du å se hva ikonet skal forestille (hint: ta en titt i speilet)?
Slik ser altså det nye avishodet og ikonet ut. Klarer du å se hva ikonet skal forestille (hint: ta en titt i speilet)?

Å utvikle et nytt navn er både en god og vond prosess.

Når du leser dette, har du allerede fra avishodet sett hva det nye navnet er. Det er en lang prosess å utvikle et navn som skal passe et prosjekt. Det har vært et ønske om å kunne vise til tradisjonelle lokalavistradisjoner, liksom for Ofotens Tidende. Både Ofotposten, Ofotens Budstikke, Ofotens blad og Ofotens avis har alle stått på blokka, sammen med flere andre alternativer.

Dette skal dog være så mye mer enn en avis i tradisjonell forstand, derfor ble alternativene strøket ett etter ett. Med «Ofotingen» følger vi navnetradisjoner for lokalaviser, som med Demokraten, Fjordingen, Gjengangeren, Kvinnheringen, Setesdølen og Verdalingen. Slik bygges det på lokalavistradisjon uten å binde det opp i avis-begrepet. Det skal først og fremst handle om stolt, regional identitet.

Ofotingen-avishodet er spesialdesignet etter litt av den samme tankegangen. Det er tatt utgangspunkt i det mest brukte og klassiske skriftsnittet av dem alle, Helvetica. En del av bokstavene er omtegnet i retning av skriftsnittet Neutraface, som har et mer art deco uttrykk. Skriften er i tillegg gjort tykkere og smalere, for å henvise til avisenes tradisjonelt tunge tittelbruk, og avrundet noe for å gjenskape røffheten til de gamle trykkpressene.

I det hele tatt er både navnet og avishodet et helt unikt uttrykk for hva som ønskes formidlet.

Velkommen til «Ofotingen»!

Robin Lund

Publisist, Ofotingen

Print Friendly, PDF & Email