Satsing på bergverksindustri i Ofoten

Gruvedrift ved Hekkelstrand i Ballangen. Foto: Are Korneliussen, NGU
Gruvedrift ved Hekkelstrand i Ballangen. Foto: Are Korneliussen, NGU

Bergverksindustrien skal gå Ofoten nærmere i sømmene for å kartlegge verdier i mineralressursene.

– Hva skal vi leve av etter at olje- og gassnæringens tid er forbi?

Spørsmålet ble stilt av parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen, på årets Høstmøte i regi av Norsk Bergindustri og Norsk Bergforening. Som stortingsrepresentant for Finnmark har hun engasjert seg sterkt i mineralindustri.

Helga Pedersen er opptatt av bergverksindustrien. Arkivfoto: AP
Helga Pedersen er opptatt av bergverksindustrien. Arkivfoto: AP

– Regjeringen er tydelig på at bergverksnæringen er en viktig del av nordområdesatsingen. Det er også tverrpolitisk enighet om at det må meisles ut en egen bergverkspolitikk, slik næringsministeren har tatt til orde for, sa Pedersen under høstmøtet.

– Jeg kan ikke nå si hvor stort beløp vi vil bevilge, og når bevilgningen kommer, men det skal skje, presiserte hun, og ga også uttrykk for at et beløp på 105 millioner kroner (fordelt over 5 år) slett ikke er skremmende. Dette i henhold til Geoaktuelt.

NGUs Morten Smelror lover satsing i Ofoten forutsatt bevilgninger. Arkivfoto: NGU
NGUs Morten Smelror lover satsing i Ofoten forutsatt bevilgninger. Arkivfoto: NGU

– Tilgang til geofysiske og geologiske grunnlagsdata av høy kvalitet er helt nødvendig for en effektiv kartlegging av mineralressursene. I Nord-Norge er det gode muligheter for å finne metallforekomster av betydelige verdier, spesielt kobber, nikkel og gull. Dersom bevilgningene kommer snart, vil NGU i 2011 prioritere kartleggingen av områder i Vest-Finnmark og i Narvik-regionen, lover administrerende direktør Morten Smelror ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

NGU er en etat under Nærings- og handelsdepartementet.

– Det meste av bevilgningen vil gå til innsamling av geofysiske målinger, og cirka 25 prosent vil gå til oppfølgende geologiske undersøkelser. Vi er nå i en periode med planlegging av aktiviteten for hele prosjektet, og det er vanskelig å kvantifisere beløpet som vil benyttes i Ofoten-regionen. Dette forteller seniorgeolog hos NGU, Jan Sverre Sandstad til Ofotingen.

– I regionen er det i dag drift på ulike karbonatbergarter og kvarts til framstilling av høy-rene produkter. NGU vil også framover bedre kartlegge karbonatbergartenes kvalitet, både i Evenes- og Ballangenområdene. I de samme bergartsenhetene finnes også jernforekomster som er mindre undersøkt. Mulighetene for spesialmetaller i Tysfjord-området vil kartlegges. NGU vil også kunne bistå industri som vurderer muligheten for ny drift på nikkel i Råna. I Skjomen vil en doktorgradstudent undersøke sammenhengen mellom gull-mineraliseringer og strukturer i samarbeid med Universitet i Tromsø.

Sandstad forteller videre at det totalt er registrert 581 ansatte i bergverksindistrien i Nordland, og at av disse er 143 ansatt i 10 bedrifter i Ofoten-regionen (120 innenfor industrimineraler og 23 pukk og grus). Omsetningsverdien for disse bedriftene var 221 millioner NOK i 2009.

Kilder: Geoaktuelt

Print Friendly, PDF & Email