Narvik rådhus

Rådhuset i Narvik har en monumental form og en framtredende plassering ved torget, midt i byen. De sentrale delene av Narvik ble ødelagt under andre verdenskrig og det meste av sentrum måtte gjenreises. I 1948 ble det utlyst arkitektkonkurranse. Den ble vunnet av Bjarne B. Ellefsen (f. 1915) fra Lillehammer. Den endelige utformingen av rådhusanlegget forelå i 1955, med hele rådhuskvartalet oppdelt i byggetrinn. Rådhuset stod ferdig i 1961, mens Ankeret kino og E-verksblokka var klar til bruk i 1972.

Rådhuskvartalet består av flere klart definerte deler. Selve rådhuset er et høyreist og klart definert bygningsvolum i åtte etasjer og med bystyresalen ved siden av. Hele anlegget ligger ved Kongens gate, som er hovedgaten i Narvik og samtidig gjennomfartsåren (E6) gjennom byen.  Bygningsmassen har en ensartet utforming der fasadene enten er forblendet med tegl eller pusset.

Rådhuset fikk en smule verdensberømmelse med glimt i tv-serien «Lost». Serien ble i sin tid fulgt av rundt 600000 nordmenn da den ble sendt av TVNorge.

Etter lang tids forfall sto rådhuset i fare for å bli revet. I mai 2015 vedtok dog Narvik bystyre rehabilitering av rådhuset, med Narvikgården som prosjektansvarlig og byggherrerepresentant.

 

Kilder: UiT arkitekturguide, Narvikgården, VG, Fremover

Bildegalleri:

Print Friendly, PDF & Email